Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

6 februari 2018 01:42 | Nyhet

BRACKNOR FUND LTD'S KONVERTERING TILL AKTIER HAR GENOMFÖRTS

 • I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av första tranchen som är ett konvertibelt lån har nu fyra poster konverterats till aktier.

  Tranchen som var på 250 000 € är uppdelad på 25 poster. Två av dessa har tidigare konverteras till aktier och nu har fyra konverteras till aktier idag 20180205. Idag,
  Kursen är 0,50 kr och motsvarar 777 576 aktier med ett värde av 388 788 kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 52 215 455 aktier till 52 993 031 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 1,5 procent. Åke Paulsson

  Vd

  ake.paulsson@ecorub.se

  070 66 34 174 EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.