Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

22 februari 2018 08:51 | Nyhet

FÖRSTA SÄNDNINGEN AV PROVMATERIAL TILL ITALIEN

  • Första sändningen av provmaterial har skickats till ett plastföretag utanför Turin.

    I slutet av januari hade vi ett seminarium i Turin med ett antal aktörer som är intresserade av att introducera vårt ekologiska gummi till den italienska bilindustrin.

    Nätverksträffen har nu resulterat i att ett företag tagit det första steget mot och vill testa produkten. EcoRub har skickat provmaterial till företaget. Syftet med försändelsen är att utreda förutsättningarna för att industriellt tillverka produkter av EcoRubs ekologiska gummi. EcoRub gjorde de första formsprutningsförsöken i slutet av 1990-talet. Det italienska företaget vill få bekräftat med egna försök att tekniken fungerar.

    Åke Paulsson Vd ake.paulsson@ecorub.se 070 66 34 174

    EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.