Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

9 mars 2018 16:36 | Nyhet

Best CEO in Sustainable Product Manufacturing Industry 2018.

  • EcoRub's vd Åke Paulsson har erhållit denna utmärkelse idag.

    Det är magasinet EUROPEANCEO som gett utmärkelsen.

    Hur många som var nominerade i kategorin "Best CEO in Sustainable Product Manufacturing Industry 2018" är inte känt.

    Utmärkelsen kommer självklart att hjälpa oss att nå nya samarbetspartners runt om i Europa.

    Åke Paulsson Vd ake.paulsson@ecorub.se 070 66 34 174 EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.