Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

4 april 2018 13:09 | Nyhet

YTTERLIGARE MATERIAL HAR SKICKATS TILL ITALIEN

 • Vår samarbetspartner i Italien får ytterligare material för testning.

  EcoRub har idag skickat ytterligare formsprutningspellets till sin samarbetspartner i Italien för att testa EcoRubs hybridmaterial baserat på återvunnet bildäcksgummi på andra typer av applikationer.

  Vår samarbetspartner vill testa materialet till andra produktområden och få en bredare kunskap om potentiella marknader. Det är också en del av kunskapsinsamlingen inför ansökan om medel från EU. Att enbart basera en sådan ansökan på marknaden för bilindustrin är riskabelt eftersom en introduktion där kommer att ta tid då det är en lång rad av standarder och utfallstester som ska uppfyllas. Det finns andra marknader som är lättare att penetrera, som till exempel den stoppkloss och glidskena som godkändes i tidigare test och som nu är under produktion.

  Vi ska arbeta med projektet för att introducera EcoRubs material till italiensk industri som snabbt kan komma i produktion samtidigt som vi arbetar med mera långsiktiga och stora marknader.

  Åke Paulsson Vd ake.paulsson@ecorub.se
  070 66 34 174

  EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.