Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

14 september 2017 13:16 | Nyhet

EcoRub utökar sin försäljningsavdelning

 • EcoRub har beslutat anlita Tony Rönnqvist för uppdraget att forma den Rikstäckande försäljningsorganisation som når marknaden för EcoRubs växande produktsortiment.

  Tony är 56 år och har en för uppdraget gedigen bakgrund då han har arbetat som säljare, försäljningschef, försäljningskonsult för Internationella industriföretag.

  Styrelsen har under en längre tid fört dialogen med Tony och ser i hans erfarenheter av att utveckla och leda försäljningsorganisationer den kompetens som EcoRub behöver för sin fortsatta tillväxt.

  Styrelsen ser fram mot samarbetet med Tony Rönnqvist och hälsar honom varmt välkommen till EcoRub.

  Tony ansluter den 1:a oktober, under förutsättning att den extra bolagsstämman tar beslut om konvertibla lån till Bracknor LTD.

  Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

  Åke Paulsson

  Vd

  ake.paulsson@ecorub.se

  070 66 34 174