Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

18 september 2017 12:08 | Nyhet

Avsiktsförklaring undertecknat med kinesiskt företag

 • En avsiktsförklaring har underteckats med ett företag som utsetts av den kinesiska industrikoncernen CGGC att samarbeta med EcoRub för att introducera kuddar till den kinesiska järnvägen.

  I januari i år undertecknades ett avtal i Xi'an ( f.d huvudstaden i Kina - mitt i Kina) om leverans av kuddar till kinesiska järnvägen. Det företaget var en mellanhand och det visade sig att de inte hade kompetensen att få kuddar av återvunnet gummi godkända i Kina. Vår fordan enligt avtalet var på 4,5 miljoner i form av en förskottsbetalning som skulle ske och hade i vår bokföring samtidigt bokförts som en skuld i väntan på att betalning skulle ske. Nu har båda posterna bokats bort eftersom betalning inte lär ske. Det påverkar inte bolagets resultat utan enbart balansräkningen.Som en del av kontraktet testade Ecorub fram en materialblandning som ska motsvara den kinesiska järnvägens kravspecifikationer och de viktigaste parametrarna är redan uppfyllda. Vi tillverkade också ett proverktyg för testproduktion av kuddarna. Pressmeddelande med bild publicerades om detta 29:e mars 2017.

  Sedan november 2016 har vi haft en dialog med utvecklingsbolag knutna till industrikoncernen CGGC i Kina. De har fått i uppdrag att ta hand om berget av begagnade däck i Kina och har via EU fått kontakt med EcoRub för att bygga upp KnowHow. I samband med att avtalet undertecknades I Xi'an hade vi det första mötet med utvecklingsbolag knutna till CGGC. Det resulterade sedan i att representanter från Kina besökte oss i april för att på ort och ställe se produkter och se att vi hade kompetensen att ta fram olika materialkvalitéer på återvunnet gummi. De kinesiska representanterna fick med sig över 30 kg av olika materialprover från såväl europeiska som kinesiska däck.

  CGGC bygger bland annat järnväg i Kina och i andra länder och har ett intresse av att introducera återvunnet gummi i sina produkter av miljöskäl såväl att de har intresse av att hitta användningsområden för kinesiska bildäck.

  En avsiktförklaring har nu undertecknats med SHENZHEN HUAWORLD Investment Company som utsetts av CGGC:s utvecklingsbolag att hålla i projektet. Avsiktsförklaringen säger att EcoRub har i uppdrag att slutföra materialutvecklingen av produkten och att SHIC ska ansvara för kontakterna med de kinesiska järnvägsmyndigheterna och produktens godkännande i Kina. En stor del av EcoRubs kostnader i projektet har redan tagits ( ca 300.000 kr) i och med att provverktyget togs fram och materialblandningen utvecklades. Nästa steg blir ett möte i Kina i oktober för att förhandla fram ett avtal och fastställa en tågordning för hur utvecklingsarbetet och introduktionen i Kina ska ske. EcoRub kommer att informera om detta och vilka kostnader det kan komma ett leda till för EcoRubs del.

  Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017.

  Åke Paulsson

  Vd

  ake.paulsson@ecorub.se

  070 66 34 174

  EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.